Co Evropě hrozí a jak z této situace ven?

V mnoha evropských zemích jednoznačně hrozí další posilování extrémistických stran a hnutí. To může vést k postupné demontáži EU. Jediná možnost, jak této demontáži zabránit, je zúžit prostor pro extrémisty. Nepřenechávat jim palčivé otázky jako je migrace či související bezpečnost. Unii přestat dále federalizovat. Nově definovat oblasti kompetence EU a ostatní sešněrované oblasti rozvolnit a přenechat národním státům. Přenastavit řídící a rozhodovací mechanismy. Musíme EU reformovat či přetransformovat.